Rychlá testovací sada na antigen SARS-CoV-2 Smart Covid (SG Diagnostics COVID-19 Antigen Rapid Test Kit) pro akutní fázi infekce. Test patří k nejkvalitnějším a nejpřesnějším na českém trhu a je jako jeden z mála veden na seznamu doporučených antigenních rychlotestů organizací WHO.

Antigenní test zjistí přítomnost viru z nosního výtěru a je vhodný pro detekci od cca 3 dne po nakažení do cca 10 dní. Smart Covid test je oficiálním testem státu Singapur a je do značné míry zodpovědný za snížené riziko infekce na letišti Changi Singapore. Každý cestující je povinen před letem podstoupit toto rychlé a jednoduché testování, a pokud je test pozitivní, cestujícímu není dovoleno nastoupit do letadla.

Tento test je na seznamu výjimek ministerstva zdravotnictví k domácímu testování a je schválen k proplácení nákupu pro firmy (4x za měsíc na zaměstnance).

Antigenní testy vhodné k domácímu testování

24. února 2021 bylo tomuto antigennímu testu uděleno povolení k prodeji laikům. Tyto antigenní testy jsou vhodné pro samotestování (odkaz na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví). Máme povinnost vás upozornit, že v případě pozitivního výsledku antigenního testu (provedeného laikem) mají zákazníci povinnost kontaktovat poskytovatele zdravotních služeb za účelem provedení ověřovacího PCR testu.

 

graf rychlotesty smart covid bily 

 

Výhody antigenního testu Smart Covid

 • Rychlost, výsledky testu do 10 minut
 • Vysoká přesnost, senzitivita  96,21 %, Specificita 98,48 %
 • Vysoce kvalitní test ze Singapuru
 • Není nutné vytírat hluboko z nosohltanu
 • Certifikováno pro EU, registrováno u SUKL
 • Doporučováno WHO (Světovou zdravotnickou organizací)
 • Balení bez nutnosti dalšího vybavení
 • Nejlevnější varianta pro detekci antigenu SARS-CoV-2
 • interpretace výsledků vizuálně, bez nutnosti drahé čtečky
 • Náklady na testování lze uplatnit v plné výši jako položku snižující zdanitelné příjmy, v případě, že testování přímo souvisí s výkonem zaměstnání a zajištěním ekonomických aktivit zaměstnavatele

smart covid test vyter z krku

Antigenní test Smart Covid je určen pro

 • školy, školky, družiny

 • pracoviště  

 • výrobní podniky

 • nemocnice, léčebny a senior domy

 • kulturní, školící a sportovní akce atd.

Smart covid test kombi tabulka

Jak fungují antigenní testy?

Antigenní testy se provádějí z nosního výtěru a výsledek je znám do 15 minut. Aby byl test přesný, je nutné ho provádět od cca 3 dne po nakažení do cca 10 dní. Po 10 dnech už je vhodnější udělat test na protilátky. Pokud je antigenní test proveden příliš brzy po nakažení, může být výsledek falešně negativní. Velký rozdíl je ve kvalitě testů, které jsou na trhu. Antigenní test Smart Covid 'je jako jeden z mála veden na seznamu doporučených antigenních rychlotestů organizací WHO a vyznačuje se vysokou přesností (senzitivita 96,21 %, Specificita 98,48 %).

Co je senzitivita a specificita

 • Senzitivita testu: schopnost testu rozpoznat skutečně nemocné osoby, tedy pravděpodobnost, že test bude pozitivní, když je osoba skutečně nemocná.
 • Specificita testu: schopnost testu rozpoznat osoby bez nemoci, tedy pravděpodobnost, že test bude negativní, když osoba není nemocná.

Jak funguje testování ve firmách?

Řada firem již dnes testuje své zaměstnance antigenními testy a zařazují to mezi firemní benefity. V případě pozitivního nálezu může zaměstnavatel zareagovat včas a nenechat vir na pracovišti nekontrolovaně šířit. Je to důležité pro ochranu zaměstnanců, jejich rodin ale i provozu pracoviště. Pokud se prokáže pozitivita zaměstnanců včas, ení nutné tak zavírat celý provoz. Testování je doporučována provádět každých 7 dní (pondělí), dokud se výskyt viru neminimalizuje. Doplňkovou strategií je protestování zaměstnanců protilátkovými testy. V případě, že osoba má protilátky je 2-3 měsíce neinfekční. K testování se používají mobilní testovací týmy, které přijedou přímo do vaší provozovny či se dostavíte na odběrové místo do laboratoře.  

rozdil-testy

 

 

Balení antigenního testu obsahuje:

 • 10 testů (1 test v sáčku, 10 sáčků)

 • 10 jednorázových lahviček extrakčního pufru

 • 10 jednorázových reakčních zkumavek, každá s jedním víčkem

 • 10 sterilních jednorázových výtěrových tyčinek na odběr vzorku

 • Návod k použití v českém jazyce

Antigenní test návod k použití

 1. Odšroubujte víčko lahvičky
 2. Vyjměte testovací kazetu z ochranné fólie. Umístěte ji na vodorovnou základnu.
 3. Tyčinkou s tamponem odeberte vzorek z obou nosních dírek ( v hloubce cca 2,5 cm) nebo z krku
 4. Tampon zcela zasuňte do zkumavky, tyčinkou důkladně točte. Zkumavku uzavřete víčkem.
 5. Aplikujte 2 kapky ze zkumavky do otvoru pro kapátko v kazetě.
 6. Výsledek odečítejte v intervalu 10 
 7. Kontrolní proužek „C“ se musí objevit jinak je test neplatný. Slabá čárka v testovacím poli „T“ značí pozitivní výsledek!

Pozor, i v případě světlé čárky v poli "T", test značí akutní infekci.

 

VAROVÁNÍ:
Může dojít k falešně negativnímu výsledku testu, pokud je hladina virového antigenu ve vzorku pod mezí detekce testu nebo pokud byl vzorek nesprávně odebrán či přepraven. Jako u všech antigenních testů se účinnost může snižovat s rostoucím počtem dnů od nástupu onemocnění. Negativní výsledek testu proto nevylučuje možnost infekce SARS-CoV-2. Všechny vzorky a materiály použité na provedení testu zlikvidujte jako nebezpečný biologický odpad.  Není určeno na kontrolu darované krve.

1. Pouze pro profesionální diagnostické použití in vitro. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
2. Před provedením testu si tuto příbalovou informaci přečtěte do konce. Nedodržení návodu může vést k nepřesnému výsledku testu.
3. Nepoužívejte jej, pokud je tuba (sáček) poškozená nebo zlomená.
4. Test je určen pouze k jednorázovému použití. Za žádných okolností jej znovu nepoužívejte.
5. Se všemi vzorky zacházejte, jako by obsahovaly infekci. Během testování dodržujte zavedená preventivní opatření proti mikrobiologickým rizikům a dodržujte standardní postupy pro správnou likvidaci vzorků.
6. Při testování vzorků noste ochranný oděv, jako jsou laboratorní pláště, jednorázové rukavice a ochrana očí.
7. Vlhkost a teplota mohou nepříznivě ovlivnit výsledky.
8. Neprovádějte test v místnosti se silným prouděním vzduchu, tj. elektrický ventilátor nebo silná klimatizace.

Upozornění: Veškeré informace o produktu Antigenní rychlotest Smart Covid | 10 ks SG Diagnostics COVID-19 Antigen Rapid Test Kit výše, fotografie i videa, pocházejí přímo od prodejce nanoSPACE (informace jsou získávány automaticky a strojově z jeho feedu). Provozovatel doLékárny.cz nemůžeme ručit za jejich správnost nebo aktuálnost. Pro aktuální informace doporučujeme prokliknout Do obchodu prodejce - nanoSPACE.

Jaká je Vaše zkušenost s produktem Antigenní rychlotest Smart Covid | 10 ks SG Diagnostics COVID-19 Antigen Rapid Test Kit?


Načíst další produkty